Treści realizowane w miesiącu WRZESIEŃ

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 26 - 30 WRZEŚNIA

 

OBSZAR

 

WITAMY PANIĄ JESIEŃ

 

ZADANIA EDUKACYJNE

ZAMIERZONE EFEKTY U DZIECI

IV

W ogrodzie przedszkolnym – zabawa językowa. Słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jesieni. Oglądanie ilustracji przedstawiających jesień w parku, w lesie, w ogrodzie, w górach,

Rozmowa o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią

Ćwiczenie plastyczne „Jeż”.

 

- dostrzega zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym związane z jesienią

- słucha krótkich opowiadań o treści bliskiej dzieciom

- odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta – jeż

 

IV

Żółte i czerwone liście- zajęcia umuzykalniające. Rozpoznawanie kolorów podstawowych. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni ruchowej.

- śpiewa proste rymowanki

- reaguje zmianą ruchu na proste zmiany dźwiękowe

- rozpoznaje dźwięk wybranych instrumentów muzycznych

 

IV

Gdzie siedzi miś? – zabawa matematyczna. Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Odrysowywanie prawej dłoni na kartce papieru. Zabawa ruchowa Prawy do lewego.

 

- próbuje używać pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed

- doskonali sprawność rąk

 

I

Zestaw zabaw ruchowych nr V

 

- uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela

- wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech

 

IV

Malowany liść – zabawa plastyczna. Rozwijanie umiejętności malowania farbami. Utrwalanie umiejętności opowiadania i działania w grupie. Zabawa Kolorowe skojarzenia.

 

- konstruuje przestrzenne prace plastyczne z materiału przyrodniczego

- maluje farbami plakatowymi z użyciem pędzla

- dostrzega piękno jesiennego krajobrazu

 

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 19 - 23 WRZEŚNIA

 

OBSZAR

 

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

 

ZADANIA EDUKACYJNE

ZAMIERZONE EFEKTY U DZIECI

II

Moje emocje – zabawa o emocjach. Burza mózgów – wspólna próba odpowiedzi na pytania, np.: Po czym poznajemy, że ktoś jest smutny (wesoły)? Zabawa ruchowa Pokaż, co robisz, gdy jesteś…

 

 

- rozpoznaje i próbuje nazywać własne uczucia: radość, smutek, złość

- stara się w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i odczuciach

- odpowiada na pytania N. dotyczące treści obrazków

 

IV

Wesoły i smutny przedszkolak – zabawa umuzykalniająca. Zabawy taneczne w kole przy muzyce. Zabawa rytmiczna z naśladowaniem gestów oraz zabawy uwrażliwiające na różne elementy muzyki.

- rozpoznaje w zabawach rytmicznych różne elementy muzyki – nastrój, emocje

- potrafi wspólnie z rówieśnikami obdarowywać się radością

- odczuwa radość z bycia przedszkolakiem

 

IV

Duży – mały – zabawa matematyczna. Układanie obrazka w całość, zabawa w skojarzenia. Zabawa integracyjna w kole Po mojej prawej stronie.

 

- rozumie pojęcia wielkości: duży – mały i ich używa

- próbuje układać obrazek z kilku elementów

- wypowiada się na temat treści ułożonych obrazków

 

I

Zestaw zabaw ruchowych nr IV

 

- uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela

- wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech

 

IV

Dziewczynka lub chłopiec – zabawa plastyczna. Doskonalenie sprawności manualnych, poznanie wybranych kolorów. Wdrażanie do dbania o ład i porządek w miejscu pracy.

 

- doskonali sprawność rąk

- zna i nazywa wybrane kolory

- czerpie radość ze wspólnej zabawy

 

 

Zabawa z pokazywaniem części ciała.

Jedna nóżka, druga nóżka,

Jedna rączka, druga rączka.

To mój nosek, oczka dwa

Uśmiechnijmy się raz, dwa.

 

Nauka piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek
Nie grymaszę i nie płaczę
Na bębenku marsza gram
Ram tam tam ram tam tam

Mamy tu zabawek wiele
Razem bawić się weselej
Bo kolegów dobrych mam
Ram tam tam ram tam tam

Mamy klocki kredki farby
To są nasze wspólne skarby
Bardzo dobrze tutaj nam
Ram tam tam ram tam tam

Kto jest beksą i mazgajem
Ten się do nas nie nadaje
Niechaj w domu siedzi sam
Ram tam tam ram tam tam