Treści realizowane w miesiącu WRZESIEŃ

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 26 - 30 WRZEŚNIA

OBSZAR

 

KOSZ PANI JESIENI

 

 

ZADANIA EDUKACYJNE

 

I
IV

Spacer leśną ścieżką- zajęcia wspomagające rozwój mowy. Wysłuchanie wiersza Heleny Bechlerowej Może zobaczymy. Rozmowa na temat wcześniej wysłuchanego utworu. Zabawa ruchowo-ortofoniczna Ptaki- naśladowanie ruchem i głosem wybranych gatunków ptaków. Wspólne rozwiązywanie zagadek o tematyce leśnej i jesiennej- zabawa dydaktyczna.

I

IV

Skarby jesieni- zajęcia umuzykalniające. Poznanie przykładowych fragmentów muzyki poważnej. Powtarzanie i tworzenie prostych rytmów. Ćwiczenie reagowania na sygnał dźwiękowy.

I

IV

W sklepie warzywnym- zabawa matematyczna. Wykonanie pracy plastycznej „Wyklej jabłko lub gruszkę”- wyklejanie kawałkami kolorowego papieru konturu owoców, sprzątanie po zakończeniu pracy. Zabawa ruchowa skoczna „Skoczki”. Próby wyjaśnienia pojęć: sklep, warzywa, owoce, owoce egzotyczne z wykorzystaniem techniki burzy mózgów. Zabawa dydaktyczna – segregowanie owoców i warzyw – liczenie elementów zbioru

zgodnie z możliwościami dzieci, tworzenie zbiorów.

I

III

Zestaw zabaw ruchowych nr II

I

III

Jesienny koszyk- zajęcia plastyczno-techniczne. Rozmowa na temat owoców i warzyw. Poznanie właściwości masy solnej. Wykonanie pracy i wspólne sprzątanie miejsca pracy. Prezentacja i omówienie wszystkich dzieł, zorganizowanie wystawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Może zobaczymy

 

Idźmy leśną ścieżką

cicho, cichuteńko,

może zobaczymy

sarniątko z sarenką.

 

Może zobaczymy

wiewióreczkę małą,

jak wesoło skacze

z gałęzi na gałąź.

 

I niech nikt po lesie

nie gwiżdże, nie woła –

może usłyszymy

pukanie dzięcioła.

 

A może zaśpiewa

między gałązkami

jakiś mały ptaszek,

którego nie znamy…

 

I będzie nas witał

wesołą piosenką,

tylko idźmy lasem

cicho, cichuteńko.

Helena Bechlerowa

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 19 - 23 WRZEŚNIA

OBSZAR

 

TO JA

 

 

ZADANIA EDUKACYJNE

 

ZAMIERZONE EFEKTY U DZIECI

I

II

III

IV

Kogo widzę w lustrze?- zajęcia społeczne. Wysłuchanie i rozmowa na temat wiersza Urszuli Piotrowskiej. Obserwowanie się w lustrze, swoich sylwetek i ruchów. Zabawa ruchowa „Lustro”. „Kto to jest?” zabawa dramowa.

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,
 • jest sprawne ruchowo,
 • potrafi prowadzić dialog,
 • rozwija sprawność manualną,
 • dba o ład i porządek w otoczeniu,
 • czerpie radość z uczestniczenia we wspólnych zabawach,

III

IV

Wesołe zabawy z Trampolinkiem- zajęcia umuzykalniające. Reagowanie na słyszaną muzykę względem tempa, tonacji itp. Zabawa „Echo”- powtarzanie usłyszanych rytmów. Ćwiczenia buzi i języka. Relaksacja.

 • akceptuje ustalone zasady ,
 • reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki muzyki,
 • umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu,

 

I

III

IV

Lustereczko, powiedź mi- zajęcia matematyczne. „Stop”- zabawa ruchowa, dopieranie się w pary na znak wydany przez nauczyciela. Oglądanie się w lusterku, opisywanie swojego wyglądu, szukanie najbardziej podobnej osoby w grupie. Rysowanie sobowtóra z grupy z uwzględnieniem podobieństw.

 • dobrze orientuje się w schemacie własnego ciała,
 • rozwija zdolności do skupiania uwagi na gestach i ruchach drugiej osoby,
 • stosuje określenia: przodem do, tyłem do,
 • chętnie współpracuje z innymi,
 • dostrzega potrzeby innych,
 • podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów,
 • obiektywnie ocenia swoje postępy,,

I

Zestaw zabaw ruchowych nr I

 

 • bierze udział w zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu,
 • wykazuje spontaniczną aktywność ruchową,

I

III

IV

Zabawny przedszkolak- zajęcia plastyczne. Wspólne odśpiewanie piosenki Jestem sobie przedszkolaczek i rozmowa na temat tytułowego bohatera. Omówienie planu pracy i kolejności czynności, które należy wykonać przy tworzeniu pacynki. Omówienie wszystkich pracy, wspólna zainicjowanie dramy z udziałem pacynek dzieci.

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas działalności plastyczno-konstrukcyjnej,
 • posługuje się narzędziami odpowiednimi do używanego materiału,
 • jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń,
 • sprząta po zakończonej pracy ,
 • czerpie radość z własnych działań,

Urszula Piotrowska

W lustrze

 

A kto patrzy na mnie z lustra?

Znam te oczy, nosek, usta,

dwa policzki, uszka dwa…

Czy to może jestem ja?

Lustro sięga do podłogi,

w lustrze widzę swoje nogi,

jeden brzuszek, ręce dwie,

tylko plecków nie mam. Łee…