Treści realizowane w miesiącu PAŹDZIERNIK

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 24 - 28 PAŹDZIERNIKA

 

POBAW SIĘ ZE MNĄ

 

>1. Historyjka obrazkowa „Przygoda Trampolinka i Igora”. Doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów. Ćwiczenie słuchu fonematycznego. Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego .

 

>2. Zabawa rozwijające wyobraźnię i percepcję wzrokową „Tangram” – rozumienie pojęcia, układanie obrazków z użyciem elementów tangramu. Doskonalenie percepcji wzrokowej. Rozwijanie logicznego myślenia.

 

>1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr IX. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

>2. Zajęcia otwarte z rodzicami „Jesienne zabawy”. Współpraca z rodzicami. Nawiązanie kontaktów między rodzicami, zachęcanie do wspólnej zabawy z dzieckiem. Utrwalenie wiadomości na temat jesieni.

 

 

>1. Zabawa dydaktyczna „Mój kolega komputer” – rozumienie zasad bezpiecznego korzystania z komputera. Doskonalenie wrażliwości słuchowej. Kształtowanie umiejętności współpracy w parach. Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego.

 

>2. Zabawa muzyczna „Z piosenką na ustach”. Utrwalenie piosenki Trampolina i tematyki związanej z ruchem ulicznym. Uwrażliwienie na sygnał słuchowy. Rozwijanie koordynacji ruchowej. Kształtowanie pamięci. Doskonalenie umiejętności liczenia. Integracja grupy.

 

>1. Zabawa badawcza „Rozmowa telefoniczna” – doświadczalne poznanie zjawiska akustycznego – rozchodzenia się fal dźwiękowych.

 

>2. Zabawa plastyczna „Rysujemy zakończenie historyjki”. Rozwijanie wyobraźni. Rozumienie na czym polega rysowanie historyjki – zachowanie kolorów, kształtów, wyglądu bohaterów.

>1. Zabawa matematyczna „Bawmy się!” – rozpoznawanie kształtu i nazywanie figur geometrycznych. Zabawy z gazetami: stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rówieśników z grupą przedszkolną. Kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych. Utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Układanki geometryczne.

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr IX.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Mój kolega komputer

Mam komputer supernowy,
z monitorem kolorowym,
klawiaturą, stacją dysków
i malutką zwinną myszką!
Mój komputer, mój komputer,
On jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą,
nie potrzeba mi innego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach
Nagle – rety! Co się dzieje!
W komputerze coś szleje,
Wirus groźny niesłychanie
pożarł program, połknął pamięć!
Wirus popsuł mi komputer,
już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach
Stanisław Karaszewski

 

Układ ruchowy do pierwszej zwrotki oraz refrenu piosenki Trampolina.
Dzieci stają w kole i wykonują ruchy przyporządkowane do kolejnych wersów piosenki.
I zwrotka:
Trampolina, trampolina! – dzieci zwracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wykonują trzy rytmiczne kroki do przodu po obrębie koła z rękami na biodrach; pierwszy krok przypada na wskazaną sylabę; po zaśpiewaniu danego fragmentu tekstu, w czasie pauzy, wykonują zwrot o 180 stopni, zmieniając kierunek marszu;
Od niej wszystko się zaczyna! – trzy kroki po kole w drugim kierunku, na końcu frazy zwrot o 180 stopni, do środka koła;
Hop! do góry – po zaśpiewaniu tekstu, na pauzie, jeden skok obunóż do przodu (do środka koła);
na wyprawę! – po zaśpiewaniu tekstu, na pauzie, jeden skok obunóż do tyłu (na zewnątrz koła);
Po naukę i zabawę! – obrót czterema krokami wokół własnej osi.
Refren:
Trampolina, trampolina! – wystukanie rytmu piosenki, naprzemiennie uderzając dłońmi o uda, po zaśpiewaniu tekstu,
na pauzach, wykonanie dwóch rytmicznych klaśnięć;
Skaczą nogi i czupryna! – jak wyżej;
Hop! wysoko, – na słowo hop skok obunóż w miejscu;
aż do nieba! – na słowo skok obunóż w miejscu;
Tego właśnie nam dwa rytmiczne klaśnięcia przypadające na wskazane sylaby;
potrzeba! – wyciągnięcie dłoni przed siebie.

 

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 17 - 21 PAŹDZIERNIKA

 

JESIEŃ W PARKU I W OGRODZIE

 

>1. Wysłuchanie i omówienie treści wiersza Maciejki Mazan „Dary Pani Jesieni”. Rozpoznawanie kształtu wybranych liści i nazywanie drzew, z których pochodzą. Odczuwanie piękna jesiennego krajobrazu. Prowadzenie obserwacji ukierunkowanej. Poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 

> 2. Praca plastyczna „Jesienny krajobraz” – malowanie farbami. Rozwijanie wrażliwości plastycznej. Kształtowanie umiejętności przedstawiania rzeczywistości w formie plastycznej. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem.

 

>1. Praca z obrazkiem „Jesień w sadzie”. Rozumienie pojęcia: sad. Rozpoznawanie i nazywanie drzew i krzewów owocowych. Rozwijanie percepcji zmysłowej.

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VIII. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

>1. Wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „Dziesięć orzeszków wiewiórki” i omówienie jego treści. Zapamiętywanie kształtów liści wybranych gatunków drzew. Poznanie zwyczajów zwierząt - przygotowania do zimy – gromadzenie zapasów, zapadanie w sen, odloty. Doskonalenie umiejętności liczenia.

 

>2. Zabawa muzyczna „Tańczymy z F. Chopinem”. Słuchanie utworów F. Chopina. Rozwijanie zainteresowania muzyką poważną. Rozwijanie koordynacji ruchowej. Doskonalenie poczucia rytmu. Kształtowanie wyobraźni ruchowej. Integracja grupy.

>1. Zabawa dydaktyczna „Jesienna pogoda”. Rozmowa na temat roli wiatru i powietrza. Konstruowanie wiatrowskazu. Rozumienie znaczenia i odczytywanie symboli graficznych. Utrwalenie nazw i kolejności dni tygodnia. Nabieranie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody. Rozwijanie słownictwa.
 

>2. Praca plastyczna „Taniec kropelek deszczu” – technika malowania poprzez rozdmuchiwanie farb. Rozwijanie wyobraźni. Poznanie właściwości wody. Wspomaganie dziecka w odkrywaniu własnych możliwości. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także wyrażania jej za pomocą różnorodnych środków i technik plastycznych. Ćwiczenia oddechowe.

 

>1. Zabawa matematyczna „Dwa liście, dwa kasztany…” – przeliczanie. Rozumienie pojęcia liczby 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Rozwijanie zmysłu dotyku.

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VIII. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

Dary Pani Jesieni

Przyszła jesień do parku.
Wiecie, co to będzie?
Na trawnikach znajdziemy
dojrzałe żołędzie.
Jejku, jejku, popatrzcie,
co jeszcze z drzew spada!

To kasztany brązowe
tak, jak czekolada,
oraz liście w kolorze
złota i czerwieni.
I to wszystko są dary
od Pani Jesieni.
Maciejka Mazan

 

Dziesięć orzeszków wiewiórki
Do Trampolinka przybiegła wiewiórka Tonia. Była bardzo zdenerwowana.
– Hej hop, co się stało?
– Och, Trampolinku! Nie pamiętam, gdzie schowałam dziesięć orzeszków. Mam tyle spiżarni, że już się pogubiłam.
A orzeszki chciałam podarować babci
– Nie martw się – pocieszał wiewiórkę Trampolinek – Jestem tropicielem śladów i wytropię twoje orzeszki.
Zabrał lupę i poszli do parku. Niestety, żadnych śladów nie było widać, bo zasłoniły je spadające liście. Ale Trampolinek nie rezygnował z poszukiwań. Wyjął notesik i ołówek. I jak prawdziwy detektyw zapytał:
– Co robiłaś tamtego dnia, kiedy schowałaś orzeszki?
– Bawiłam się z jaskółką na Dębowej Polance.
Trampolinek narysował jaskółkę i Dębową Polankę.
– Hej hop! Zapytajmy jaskółkę Może ona coś wie?
Wiewiórka ze smutkiem pokręciła głową:
– Jaskółka nam nie pomoże, bo odleciała do ciepłych krajów.
Wtem usłyszeli cichutkie tup, tup, tup. A po chwili ktoś zaśpiewał:

 

Ale się objadłem strasznie,
teraz w liściach słodko zasnę.
Kołysankę nucą drzewa,
w sen zimowy zapaść trzeba:
na, na, na, na, na, na, na.

To dreptał malutki jeż. Zasłaniał łapką pyszczek i ziewał, i ziewał. A jak przestawał ziewać, to nucił swoją kołysankę: Na, na, na, na…
– Dzień dobry, aaa… – ziewnął – Czy coś się stało?
Trampolinek opowiedział jeżowi o zmartwieniu Toni.
– U wiewiórek to rodzinne – westchnął Jeż. Zadarł spiczasty nosek w górę i pokręcił nim trochę – Kiedyś jej babcia zapomniała o żołędziach, które zakopała na polance. I teraz mamy trzy piękne dęby, chi, chi, chi.
Dęby! No oczywiście Trampolinkowi aż zabłysły oczka.
– Wiewiórko, czy w dębach są dziuple? – zapytał.
– Tak, w jednym, ale w niej nie mieszkam…
Tonia nie dokończyła, bo Tramplinek zawołał:
– Za mną, biegiem!
I popędzili na Dębową Polankę, a za nimi ciekawski Jeż, który z wrażenia przestał myśleć o spaniu Tonia wspięła się zwinnie na drzewo i włożyła łapkę do dziupli.
– Są! – pisnęła ucieszona i zaczęła zrzucać orzeszki na ziemię, a Jeż i Trampolinek głośno liczyli:

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem…
– Dziewięć i dziesięć – dodała wiewiórka – Dziewiąty dla Jeżyka, a dziesiąty dla ciebie, Trampolinku, na szczęście.
Podziękowała za pomoc i z ośmioma orzeszkami poszła w odwiedziny do swojej babci.
Jeż odprowadził Trampolinka aż do alejki prowadzącej do wyjścia z parku. A kiedy później układał się do zimowego snu, zamiast kołysanki nucił skoczną rymowankę:

Dziesięć orzeszków wiewiórka mała
w dziupli wielkiego dębu schowała.
A teraz biega bardzo przejęta.
Gdzie są orzeszki? Oj, nie pamięta.
Z pomocą przyszedł jej Trampolinek –
już ma wiewiórka wesołą minę.
Urszula Piotrowska

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 10 - 14 PAŹDZIERNIKA

 

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 

>1. Praca z obrazkiem „Na skrzyżowaniu”. Rozmowa na temat prawidłowych i nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego. Poszerzenie wiadomości na temat podstawowych przepisów ruchu drogowego. Rozwijanie umiejętności przewidywania różnych zachowań.

 

>2. Praca plastyczna „Policjant-Policjantka” – wycinanka z kolorowego papieru. Poszerzenie wiadomości na temat roli i zadań policjanta kierującego ruchem drogowym. Utrwalenie schematu postaci człowieka. Doskonalenie umiejętności rozplanowania pracy na kartce. Rozwijanie sprawności manualnej.

 

>1. Wysłuchanie i omówienie wiersza M. Mazan „Znaki drogowe”. Przypomnienie znaków drogowych, opisywanie znaczenia i rodzajów znaków drogowych. Doskonalenie umiejętności segregowania według określonych cech. Poszerzanie wiadomości na temat rodzajów i znaczenia znaków drogowych. Rozumienie znaczenia symbolu.

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VII. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

>1. Zabawa matematyczna „W prawo, w lewo” – kształtowanie świadomości własnego ciała. Rozwijanie umiejętności określania stron ciała: prawa, lewa strona. Rozumienie znaczenia symbolicznych zapisów.

 

> 2. Zabawa muzyczna „Gramy lasowiaka”. Utrwalenie kroków tańca. Doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych. Rozwijanie zainteresowania muzyką ludową. Doskonalenie poczucia rytmu. Kształtowanie koordynacji ruchowej. Rozwijanie świadomości własnego ciała.

 

>1. Zabawa dydaktyczna „Co słychać na drodze?”. Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i numerów alarmowych do służb ratowniczych. Rozwijanie umiejętności kojarzenia i logicznego myślenia. Doskonalenie umiejętności analizy sylabowej wyrazów. Rozwijanie analizatora słuchowego w zakresie analizy i syntezy wyrazowej.

 

> 2. Praca plastyczno-konstrukcyjna „Makieta ruchu drogowego”. Rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów oraz ich realizacji według ustalonego planu. Poznawanie właściwości różnych materiałów plastycznych oraz możliwości ich wykorzystania. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 

>1. Quiz - „Zasady ruchu drogowego” – podsumowanie zdobytych wiadomości. Utrwalenie telefonicznych numerów alarmowych i sposobów powiadamiania odpowiednich służb. Kształtowanie postawy zaufania i otwartości w kontaktach z gośćmi.

 

  1. 2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VII. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

Znaki drogowe
Na ulicy stoją znaki – to znaki drogowe
Są okrągłe lub trójkątne, czasem kwadratowe
Jedne znaki zakazują, inne nakazują,
jeszcze inne ostrzegają albo informują
A gdy zgubię się i drogi odnaleźć nie mogę,
to pomoże mi drogowskaz, co wskazuje drogę
Maciejka Mazan

 

 

Instrumentacja do tańca lasowiaka.
N. dzieli dzieci na cztery grupy instrumentalne: bębenki, drewienka, grzechotki oraz talerze. Dzieci siadają w grupach instrumentalnych i uczą się instrumentacji do tańca:
Oj nie widać, oj nie widać mego Lasowia-ka – osiem uderzeń pałeczką w membranę bębenka;
Pewnie on tam za góreczką – dwa uderzenia talerzem o talerz na wskazane sylaby;
poprawia choda-ka – cztery rytmiczne uderzenia drewienkiem w drewienko oraz jednocześnie czterokrotne uderzenie grzechotką o rękę przypadające na wskazane sylaby.
Instrumentacja w kolejnych zwrotkach przebiega tak samo.

 

 

Rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących ruchu drogowego.

 

Są tam czarno-białe pasy,
przejście pieszym wyznaczają.
Samochody, motocykle
po niej się poruszają. (ulica)

 

Co to za pan w niebieskim mundurze?
Łapie złodziei, porządku pilnuje.
A kiedy trzeba, to lizakiem
samochody zatrzymuje. (policjant)

 

Jeździ po ulicach,
przejeżdża skrzyżowania,
osobowy, ciężarowy,
nie unika parkowania. (samochód)

 

 

Kiedy widzisz dym w oddali,
to na pewno coś się pali.
Wtedy go na pomoc wzywasz.
Jak ten pan się nazywa? (strażak)

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 3 - 7 PAŹDZIERNIKA

 

JA I MOJA RODZINA

 

>1.Wysłuchanie i omówienie wiersza M. Mazan „Album babci”. Oglądanie albumów zdjęć rodzinnych dzieci. Poznanie budowy i działania aparatu fotograficznego – zabawy badawcze. Przypomnienie osób, które tworzą rodzinę. Uświadomienie potrzeby dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

 

>2. Praca plastyczna „Moja rodzina”. Rysunek kredką ołówkową. Doskonalenie umiejętności rysowania ludzkiej postaci i rozplanowania pracy na kartce. Utrwalenie schematu postaci człowieka. Doskonalenie percepcji wzrokowej – dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi. Budowanie więzi emocjonalnej z rodziną. Ćwiczenie sprawności manualnej.

 

>1. Historyjka obrazkowa „Przygoda Trampolinka z Elfem”. Doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów. Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego .

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VI. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

>1. Praca z obrazkiem „Drzewo genealogiczne” – rozumienie relacji rodzinnych, stopnia pokrewieństwa – nazywanie członków rodziny. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

 

>2. Zabawa muzyczna „Tańczymy lasowiaka”. Rozwijanie zainteresowania polską kulturą ludową. Nauka tańca lasowiaka.

Rozwijanie koordynacji ruchowej. Doskonalenie pamięci. Rozwijanie świadomości własnego ciała (prawa i lewa ręka). Integracja grupy.

 

>1. Zabawa dydaktyczna „Świat techniki w naszym domu” połączona z wizytą w kuchni. Poznanie sprzętów gospodarstwa domowego używanych dawniej i dziś. Wzbogacanie słownictwa. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów.

 

>2. Praca plastyczno-konstrukcyjna „Roboty dla mamy i taty”. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Rozwijanie umiejętności projektowania przedmiotów oraz realizacji według ustalonego planu. Zainteresowanie światem techniki. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

 

>1. Zabawa matematyczna „Moje obowiązki domowe” – wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z utrzymywaniem porządku w najbliższym otoczeniu. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji – tworzenie kolekcji.

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VI. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

Album babci
Nasza babcia ma album ze starymi zdjęciami.
Jeśli ją poprosimy, to przegląda go z nami.
Na tych zdjęciach jest babcia taka, jakiej nie znamy
Ma pięć lat i kucyki, bawi się z rodzicami
Na zdjęciach jest kot babci i babci przyjaciółka,
dom, którego już nie ma i przy domu rzeczułka.
Ta rzeczułka już znikła i wszystko jest inaczej.
Babcia patrzy na zdjęcia, śmieje się, trochę płacze,
ale mówi: albumu nie dam nigdy nikomu,
bo gdy patrzę na zdjęcia, to powracam do domu.
Maciejka Mazan

 

Zapoznanie z tańcem ludowym – Lasowiakiem.

 

Oj, nie widać, oj, nie widać mego Lasowiaka.

Pewnie on tam za góreczką poprawia chodaka.

 

Oj, śpieszymy, oj, śpieszymy
chłopaki na lewo, bis
jak zabraknie nam obcasa
to tupniem cholewą bis


Nauka tańca – lasowiaka.

Dzieci stają parami na obwodzie koła: chłopcy tyłem do środka, dziewczynki przodem.
Pierwszą zwrotkę śpiewają dziewczynki, stojąc z rękami na biodrach i rytmicznie kołysząc się na boki. Chłopcy rytmicznie klaszczą (dwa klaśnięcia w takcie). W refrenie chłopcy nadal klaszczą, a dziewczynki wykonują dwa przytupy przypadające na ostatni takt tańca (cho-da-ka).

Drugą zwrotkę śpiewają chłopcy, a dziewczynki klaszczą. W trzecim przeprowadzeniu tańca dzieci nie śpiewają.
Podczas trwania zwrotki wykonują cwał boczny po obrębie koła, sześć kroków w prawą stronę (dwa kroki w takcie),
klaszcząc rytmicznie – chłopcy trzymając ręce ponad głową, dziewczynki lekko pochylone, na wysokości tułowia. Pary
oddalają się od siebie. Na koniec frazy (w 4 takcie) dzieci zatrzymują się, robiąc krok prawą nogą do boku (pierwsza
miara taktu) i dostawiając lewą nogę (druga połowa taktu). Przy powtórzeniu zwrotki dzieci cwałują w lewą stronę –
pary zbliżają się do siebie, klaszcząc rytmicznie – dziewczynki z rękami ponad głową, chłopcy lekko pochyleni. Na koniec
frazy (w 4 takcie) dzieci zatrzymują się, robiąc krok lewą nogą w bok (pierwsza miara taktu) i dostawiając prawą nogę (druga połowa taktu).
Kiedy zabrzmi refren, dzieci w parze zwracają się do siebie prawymi bokami i opierają prawe dłonie na prawym ramieniu partnera. Lewe dłonie opierają na biodrze. Obracają się, wykonując drobne kroki. Na koniec frazy wykonują dwa przytupy. Przy powtórzeniu refrenu zmieniają kierunek, opierając lewe dłonie na lewym ramieniu i wykonując drobny bieg na palcach w drugą stronę. Na koniec frazy wykonują dwa przytupy.