Treści realizowane w miesiącu PAŹDZIERNIK

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 24 - 28 PAŹDZIERNIKA

 

OBSZAR

 

NASZE ZABAWKI

 

ZADANIA EDUKACYJNE

 

IV

Moja ukochana zabawka – zabawa językowa. Swobodnewypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych zabawek. Budowanie poczucia własnej wartości. Rozwijanie mowy i myślenia. Moja ulubiona zabawka – rysowanie kredkami.

 

 

IV

W sklepie z zabawkami- zabawa umuzykalniająca. Rozwijanie poczucia rytmu. Kształtowanie reakcji na sygnał, wyobraźni ruchowej oraz słuchu.

 

 

IV

Zabawki naszych rodziców - zabawa matematyczna. Poznanie dawnych zabawek i sposobów bawienia się nimi. Rozwijanie umiejętności liczenia, wypowiadania się na określony temat.

 

 

I

Zestaw zabaw ruchowych nr IX

 

 

IV

Jakimi zabawkami chcemy się bawić? – zabawa plastyczna. Wysłuchanie opowiadania Miś Wesołek. Rozmowa na temat sposobów i możliwości wykorzystania plasteliny. Rozwijanie sprawności manualnych.

 

 

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 17 - 21 PAŹDZIERNIKA

 

OBSZAR

 

JESIEŃ ZA OKNEM

 

ZADANIA EDUKACYJNE

 

IV

Magiczna różdżka – zabawa językowa. Słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści. Ćwiczenie plastyczne- Jesienny kapelusz. Rozmowa kierowana na temat kolorów i darów jesieni. Nauka sprzątania po wykonaniu pracy plastycznej.

 

 

IV

Jesienne zabawy – zabawa umuzykalniająca. Zabawy rytmiczno-naśladowcze z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni ruchowej. Rozpoznawanie kolorów podstawowych.

 

 

IV

Jesienny rytm - zabawa matematyczna. Kształcenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania prostych rytmów. Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych układów rytmicznych.Dostrzeganie rytmu w krótkich wierszykach.

 

 

I

Zestaw zabaw ruchowych nr VIII

 

 

IV

Malowana jesień – zabawa plastyczna. Zagadki obrazkowe na temat darów jesieni. Układanie kompozycji ze zgromadzonych darów jesieni. Rozwijanie sprawności manualnych. Kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.

 

 

 

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 10 - 14 PAŹDZIERNIKA

 

OBSZAR

 

ŚWIATŁO CZERWONE, ŚWIATŁO ZIELONE

 

ZADANIA EDUKACYJNE

 

III

Spacer na skrzyżowanie – zabawa językowo – społeczna. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas przejścia przez jezdnię na przejściu dla pieszych. Rozmowa na temat bezpieczeństwa na drodze z wykorzystaniem ilustracjiNa skrzyżowaniu.Praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię.

 

 

IV

Samochody – zabawa umuzykalniająca. Nauka piosenki. Kształtowanie poczucia rytmu. Rozwijanie percepcji słuchowej i reakcji na sygnał ciszę w muzyce. Kształtowanie wyobraźni ruchowej.

 

 

IV

Kształty znaków drogowych – zabawa matematyczna. Poznanie podstawowych znaków drogowych. Zapoznanie z kształtem koła, trójkąta, kwadratu. Kształcenie koncentracji uwagi.

 

 

I

Zestaw zabaw ruchowych nr VII

 

 

IV

Wyklejamy sygnalizator – zabawa plastyczna. Poznanie kolorów ich zadań w sygnalizacji świetlnej. Tworzenie pracy plastycznej zgodnej z instrukcją. Wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie.

 

 

 

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 3 - 7 PAŹDZIERNIKA

 

OBSZAR

 

MOJA RODZINA

 

 

ZADANIA EDUKACYJNE

 

III

Portret rodziny – zabawa społeczna. Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej. Rozmowa kierowana na temat treści utworu, wzmacnianie więzi rodzinnych. Rozwijanie mowy i myślenia.

 

IV

Idziemy z Trampolinkiem do przedszkola – zabawa umuzykalniająca. Powtórzenie i utrwalenie poznanej piosenki. Zabawy rytmiczne kształtujące reakcję na sygnał (ciszę) w muzyce oraz wyobraźnię ruchową.Kształtowanie poczucia rytmu.

 

 

IV

Policz członków rodziny – zabawa matematyczna. Rozwijanie umiejętności liczenia. Wykonanie ćwiczenia – szukanie różnic między obrazkami.

 

 

I

Zestaw zabaw ruchowych nr VI

 

 

IV

Domek – zabawa plastyczna. Poznanie różnych domów, w których mieszkają ludzie. Tworzenie obrazka z gotowych elementów.Doskonalenie sprawności rąk.