Treści realizowane w miesiącu LISTOPAD

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 14 - 18 LISTOPADA

 

MÓJ ZWIERZAK

 

>1. Zabawy dydaktyczne „W wiejskiej zagrodzie” – poznanie różnych gatunków zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim. Doskonalenie analizy słuchowej wyrazów. Rozwijanie słownictwa. Poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt. Przypomnienie specyfiki pracy rolnika.

 

>2. Praca plastyczna „Na wiejskim podwórku” - wycinanie z papieru kolorowego zabudowań gospodarskich, ogrodzenia.
Dorysowywanie sylwet zwierząt. Doskonalenie techniki wycinania i klejenia. Rozwijanie umiejętności przedstawiania rzeczywistości w formie plastycznej. Kształtowanie umiejętności rozmieszczenia pracy na kartce.

 

>1. Praca z obrazkiem „Pies przyjacielem człowieka”. Uświadomienie pomocnej roli psa w życiu człowieka. Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi. Rozwijanie aktywności poprzez stosowanie technik twórczego myślenia oraz wykorzystanie dziecięcej ekspresji.

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr XII. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

>1. Zabawa matematyczna „Zwierzęta się uczą i my też” – tworzenie zbiorów na podstawie wybranej cechy przedmiotu. Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

 

>2. Zabawa muzyczna „Poznajemy instrumenty Pana Listopada”. Zabawy rytmiczne uwrażliwiające na brzmienie instrumentów muzycznych. Kształtowanie głosu. Rozwijanie wyobraźni dźwiękowej. Doskonalenie pamięci.

 

>1. Wysłuchanie i omówienie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Rozmowa”. Podnoszenie świadomości i rozwijanie wrażliwości na los porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt, czekających na pomoc w schronisku. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt. Tworzenie trwałych nawyków niesienia pomocy opuszczonym zwierzętom.

 

>2. Praca plastyczna „Mój zwierzak”- formowanie z gliny/plasteliny wybranej sylwetki zwierzątka. Rozwijanie ekspresji twórczej. Doskonalenie umiejętności formowania postaci zwierzęcia z jednej bryły gliny. Doskonalenie sprawności manualnej.

 

>1. Zabawa społeczna „Kto pomaga zwierzętom?”. Opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako wymiany informacji. Przypomnienie pracy weterynarza. Usystematyzowanie wiadomości na temat hodowli zwierząt domowych. Omówienie hodowli wybranego zwierzątka – sposobów opieki. Budzenie ciekawości poznawczej oraz pozytywnych przeżyć związanych z hodowlą. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczego stosunku wobec zwierząt.

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr XII. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

Trzy małe jeżyki
Przyszły trzy małe jeżyki
na lekcję matematyki.
Dzisiaj się uczą liczenia,
więc zaczynają ćwiczenia:
jeden jak nosek jeżyka,
co jest jak mała kuleczka.
Dwa jak dwa oczka jeżyka,
lśniące jak czarna porzeczka.
Trzy jak trzy małe jeżyki,
a każdy bardzo wesoły.
Cztery jak cztery łapeczki,
na których biegły do szkoły.
I pięć – bo piątkę, rzecz jasna,
dostały z matematyki.
Tylko igiełek na razie
nie policzyły jeżyki…
Maciejka Mazan

 

Rozmowa
Dryń! Telefon!
– Cześć Tu babcia
– O! Dzień dobry!
– Dobra Żabcia…
– Ja nie jestem żadną Żabcią, babciu!
– Wiem Haneczko… Nie rusz, Żabciu! Haniu, wiesz kto ze mną mieszka?
– Kot!
– Nie tylko! Mam też pieska!
– Pieska? Ale fajnie, babciu!
– Hau! Hau! Hau! Hau! Spokój, Żabciu!
– A co na to Mruczek mówi?
– Wiesz, od razu ją polubił
– Tego pieska dał ci dziadek?
– Nie, Haneczko To przypadek… W Internecie przeczytałam, że ktoś psa przy poczcie znalazł No i odwiózł do schroniska Żal mi się zrobiło psiska… Pan przywiązał go na sznurku I zostawił Tuż przy murku Dwa dni siedział psiak pod
drzewem…
– Jak tak można, babciu?
– Nie wiem… Może kapcie pogryzł panu? Odgryzł frędzle od dywanu? Może głośno szczekał w domu? Albo już się znudził
komuś? Siedział, siedział, czas uciekał, a pies wciąż na pana czekał
– Ja bym nigdy nie czekała na takiego… no… bęcwała!
– Psy i koty nam ufają – jak kochają to kochają…
– Mogę wpaść do ciebie, babciu? – Dobrze Haniu! Chodź tu, Żabciu…
Małgorzata Strzałkowska

 

TREŚCI REALIZOWANE W TYGODNIU 31 PAŹDZIERNIKA - 4 LISTOPADA

 

JESIENNY DESZCZ

 

>1. Zabawy dydaktyczne „Pada deszcz” – utrwalanie wiadomości o sposobach ochrony przed deszczem. Kształtowanie zdolności do dostrzegania regularności rytmicznych. Rozwijanie funkcji analizatora wzrokowego - wyszukiwanie różnic i podobieństw, dostrzeganie takich samych wzorów. Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności.

 

>2. Zajęcia plastyczne „Kolorowe parasole” – wyklejanka ze skrawków materiałów. Przypomnienie budowy parasola. Doskonalenie sprawności manualnych. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

>1. Zabawy dydaktyczne „Kiedy wieje wiatr?”. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Umożliwianie samodzielnego eksperymentowania, wyciągania wniosków. Wykonanie prostych doświadczeń umożliwiających wytworzenie wiatru za pomocą różnych urządzeń, przedmiotów. Określenie roli wiatru w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka. Uświadomienie niszczącej siły wiatru.

 

>2. Wysłuchanie i nauka piosenki „Pan Listopad”. Zabawa z wybranymi instrumentami muzycznymi. Uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych. Rozwijanie poczucia rytmu. Kształtowanie pamięci.

 

>1. Wysłuchanie i omówienie opowiadania A. Słomińskiej „Wyprawa do lasu”. Przypomnienie wyglądu jesiennego lasu – kolorystyka jesienna. Dostrzeganie zmian w przyrodzie w zależności od pory roku. Nazywanie wybranych zwierząt leśnych i poznanie ich sposobów przygotowania do zimy. Rozwijanie zmysłu dotyku – rozpoznawanie darów lasu. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

 

>2. Praca plastyczna „Jesienny las” - układanie kompozycji z tworzywa przyrodniczego. Wyrażanie własnych obserwacji w formie plastycznej. Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z wykorzystaniem różnych form działalności plastycznej. Zachowanie porządku podczas pracy oraz ostrożne posługiwanie się przyborami. Zgodna współpraca w zespole.

 

>1. Zabawa matematyczna „Co jest ciężkie, a co lekkie?”. Poznanie różnych rodzajów wag: szalkowej, elektronicznej. Szacowanie wagi przedmiotów i kształtowanie umiejętności ich grupowania według wagi. Posługiwanie się pojęciami: cięższy, lżejszy, najcięższy, najlżejszy. Doskonalenie zmysłu dotyku.

 

>2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr X. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

 

ZAGADKI:

Kiedy pada, nie musi być nudno.
Kiedy pada, mówi się: trudno.
Kojarzy się z parasolem i kaloszami
peleryną i dużymi kałużami.
(deszcz)

 

Dmucha w liście, dmucha w drzewa,
świszcze, huczy, wieje, śpiewa.
Latawiec unosi wysoko w górę,
czasami zmienia się w wichurę.
(wiatr)

 

Piosenka „Pan Listopad”

słowa: Z Holska-Albekier
muzyka: K Kwiatkowska

 

 1. Pan Listopad gra na basie:
  dylu, dylu, bum!
  Na jesiennym graniu zna się,
  trawką dotknął strun

   

Ref.: Wesoło gra muzyka,

pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka,
tańcz, gdy chcesz!

 

 1. Pan Listopad gra na bębnie:
  bara, bara, bam!
  Z deszczem puka równo, pięknie,
  koncert daje nam.

 

Ref.: Wesoło gra muzyka…

 

 1. Pan Listopad gra na flecie:
  fiju, fiju, fiu!
  Z liści złotych ma berecik,
  a kubraczek z nut.

 

Ref.: Wesoło gra muzyka…

 

Zabawa z piosenką.

Dzieci stają w dużym kole i uczą się układu ruchowego do piosenki. Podczas trwania pierwszej zwrotki rytmicznie naśladują granie na kontrabasie – prawą ręką imitują poruszanie smyczkiem po strunach, lewą naciskanie strun na gryfie. Podczas trwania drugiej zwrotki rytmicznie, naprzemiennie poruszają rękami, imitując grę na bębnie. Podczas trzeciej zwrotki naśladują grę na flecie prostym. Podczas refrenu wykonują następujące gesty oraz gestodźwięki:
Wesoło gra muzyka, – cztery rytmiczne klaśnięcia;
pada deszcz. – opuszczenie rąk znad głowy z jednoczesnym delikatnym poruszaniem palcami;
Świerszcz za kominem cyka, –wychylenie się do boku z jednoczesnym przyłożeniem dłoni do ucha w geście nasłuchiwania;
tańcz, gdy – położenie rąk na biodrach i wykonanie dwóch rytmicznych przytupów;
chcesz! – wyciągnięcie dłoni przed siebie.