REKRUTACJA 2022/2023

DRODZY RODZICE!

Na tablicy w holu przedszkola zostały zamieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do naszego przedszkola.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA!

W związku z tym rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023. Druk dostępny jest na stronie internetowej www.przedszkoleskibin.pl lub w sekretariacie przedszkola.

Wypełniony dokument należy dostarczyć do przedszkola
w terminie do 4 kwietnia 2022 r. (włącznie).

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA WOLI W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości we wtorek
5 kwietnia 2022 r. do godz. 1500.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar
kluazula informacyjna opisowa - REKRUTACJA I REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.doc 72,5 KB pobierz