RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3 – LATKI

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowo-gospodarcze, zajęcia dodatkowe

Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00

8.00 – 8.30

 • zabawy dowolne wg pomysłów dzieci,
 • praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami,
 • ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00– czynności higieniczno-porządkowe, I śniadanie

9.00 – 9.20 – zajęcia zorganizowane z całą grupą – rozwijanie aktywności dziecka w różnych obszarach

9.20 – 10.30 – zabawy dowolne, zabawy przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym, praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami, zabawy rytmiczne

10.30 – 11.00 – czynności higieniczno-porządkowe, II śniadanie,

11.00 – 12.30 – spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace porządkowe i ogrodnicze (w razie niepogody w sali), praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami

12.30 – 13.00 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad (II danie)

13.00 – 14.15 – poobiedni odpoczynek: leżakowanie

14.15 – 14.45 – zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy ruchowe, zabawy w sali lub ogrodzie według zainteresowań dzieci, zabawy ze śpiewem

14.45 – 15.00 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad (zupa)

15.00 – 16.00 – rozchodzenie się dzieci

 • zajęcia dodatkowe,
 • zabawy wg zainteresowań dzieci,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • czytanie książek.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 4 – LATKI

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowo-gospodarcze, zajęcia dodatkowe

Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00

8.00 – 8.30

 • zabawy dowolne wg pomysłów dzieci,
 • praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami,
 • ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00– czynności higieniczno-porządkowe, I śniadanie,

9.00 – 9.30 – zajęcia zorganizowane z całą grupą – rozwijanie aktywności dziecka w różnych obszarach

9.30 – 10.30 – zabawy dowolne, zabawy przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym, praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami, zabawy rytmiczne

10.30 – 11.00 – czynności higieniczno-porządkowe, II śniadanie

11.00 – 12.30 –pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, spacery, wycieczki, prace porządkowe i ogrodnicze (w razie niepogody w sali), praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami

12.30 – 13.00 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad (II danie)

13.00 – 13.15 – poobiedni odpoczynek: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

13.15 – 14.45 – zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w saliwedług zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zajęcia dodatkowe

14.45 – 15.00 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad (zupa)

15.00 – 16.00 – rozchodzenie się dzieci

 • zajęcia dodatkowe,
 • zabawy wg zainteresowań dzieci,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • czytanie książek.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 5 I 6 – LATKI

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowo-gospodarcze, zajęcia dodatkowe

Realizacja podstawy programowej od 8.00 do 13.00

8.00 – 8.30

 • zabawy dowolne wg zainteresowań i pomysłów dzieci,
 • praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami,
 • ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00– czynności higieniczno-porządkowe, I śniadanie,

9.00 – 10.00 – zajęcia zorganizowane z całą grupą – rozwijanie aktywności dziecka w różnych obszarach

10.00 – 10.40 – zabawy dowolne, zabawy przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym, praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami

10.40 – 11.00 – czynności higieniczno-porządkowe, II śniadanie

11.00 – 12.30 –spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace porządkowe i ogrodnicze (w razie niepogody w sali), praca indywidualna i grupowa z dziećmi zgodnie z ich potrzebami

12.30 – 13.00 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad (II danie)

13.00 – 13.15 – poobiedni odpoczynek: relaks z muzyką, literaturą

13.15 – 14.45 – zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w saliwedług zainteresowań dzieci, zabawy w teatr, zajęcia dodatkowe, prace użyteczne

14.45 – 15.00 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad (zupa)

15.00 – 16.00 – rozchodzenie się dzieci

 • zabawy inspirowane przez dzieci
 • gry i zabawy stolikowe,
 • czytanie książek.