Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Skibinie reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:

 

Skibin 53

88-200 Radziejów

 

e-mail: przedszkole@ugradziejow.pl

telefonicznie: 695 833 305

 

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Pan Robert Bagiński.

Można się z nim kontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres siedziby: ul. prof. St. Zagrodzkiego 17, 87 - 140 Chełmża, 
lub e-mail: biuro@jumi2012.pl