W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są:

  • terapie logopedyczne
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia o charakterze społeczno-emocjonalnym
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju