PRZEDSZKOLE GMINNE W SKIBINIE

SKIBIN 53
88-200 Radziejów

Telefony:
Dyrektor: 695 833 305
Sekretariat: 601 227 677
e-mail: przedszkole@ugradziejow.pl

Organ prowadzący przedszkole: Gmina Radziejów

Wszystkie kontakty:

 1. Dyrektor przedszkola – p. Sylwia Łąkowska
  przedszkole@ugradziejow.pl
 2. Wychowawca grupy 3-latków - p. Radosława Czynszak
  rczynszak@przedszkoleskibin.pl
 3. Wychowawca grupy 4-latków – p. Joanna Pińska
  jpinska@przedszkoleskibin.pl
 4. Wychowawca grupy 5-latków – p. Iwona Gapska
  igapska@przedszkoleskibin.pl
 5. Wychowawca grupy 6-latków – p.
  esmigielska@przedszkoleskibin.pl

Pozostali nauczyciele:

 1. p. Joanna Śliwiak – nauczyciel logopeda
  logopeda@przedszkoleskibin.pl
 2. p. Iwona Adrian - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 3. p. Justyna Linowiecka - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 4. p. Marlena Mikołajczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 5. p. Magdalena Kapelińska - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 6. p. Agnieszka Małecka - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 7. p. Anna Piernik - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 8. p. Anna Pieścińska - pedagog specjalny
 9. p. Justyna Matuszak - psycholog

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radziejowie

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

tel. 22 250 01 15

Pogotowie ratunkowe
999/112

Godziny nauczycieli do dyspozycji rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 • Pani Sylwia Łąkowska – wtorek godz. 7.30 – 8.30
 • Pani Radosława Czynszak – piątek godz. 14.30 – 15.30
 • Pani Joanna Pińska - poniedziałek godz. 15.00 - 16.00
 • Pani Iwona Gapska – czwartek godz. 12.00 – 13.00
 • Pani Elżbieta Śmigielska - wtorek godz. 11.00 – 12.00
 • Pani Justyna Linowiecka – poniedziałek godz. 12.00 – 13.00
 • Pani Marlena Mikołajczak – piątek godz. 12.00 – 13.00
 • Pani Joanna Śliwiak – piątek godz. 13.00 – 14.00
 • Pani Magdalena Kapelińska – wtorek godz. 13.00 – 14.00
 • Pani Agnieszka Małecka – piątek godz. 13.00 – 14.00
 • Pani Anna Piernik – piątek godz. 15.15 – 15.45

W PIERWSZYM I TRZECIM TYGODNIU MIESIĄCA:

 • Pani Iwona Adrian – czwartek godz. 13.00 – 14.00
 • Pani Anna Pieścińska – piątek godz. 13.15 – 14.15
 • Pani Justyna Matuszak – poniedziałek godz. 13.00 – 14.00

Załączniki

Nazwa Rozmiar
klauzula informacyjna - Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 55 KB pobierz
klauzula informacyjna - Ewidencja wejść 50,5 KB pobierz
klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny 49 KB pobierz
klauzula informacyjna - Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej 52 KB pobierz
kluazula informacyjna - Korespondecja przy użyciu e-puap poczty elektronicznej 69,5 KB pobierz