PRZEDSZKOLE GMINNE W SKIBINIE

SKIBIN 53
88-200 Radziejów

Telefony:
Dyrektor: 695 833 305
Sekretariat: 601 227 677
e-mail: przedszkole@ugradziejow.pl

Organ prowadzący przedszkole: Gmina Radziejów

Wszystkie kontakty:

 1. Dyrektor przedszkola – p. Sylwia Łąkowska
  przedszkole@ugradziejow.pl
 2. Wychowawca grupy 3-latków - p. Joanna Pińska
  jpinska@przedszkoleskibin.pl
 3. Wychowawca grupy 4-latków – p. Iwona Gapska
  igapska@przedszkoleskibin.pl
 4. Wychowawca grupy 5-latków – p. Elżbieta Śmigielska
  esmigielska@przedszkoleskibin.pl
 5. Wychowawca grupy 6-latków – p. Radosława Czynszak
  rczynszak@przedszkoleskibin.pl

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

 1. p. Joanna Śliwiak – nauczyciel logopeda
  logopeda@przedszkoleskibin.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radziejowie

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

tel. 22 250 01 15

Pogotowie ratunkowe
999/112

Godziny wychowawców do dyspozycji rodziców w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowane są na pierwszy tydzień każdego miesiąca:

 • p. Joanna Pińska - wychowawca grupy 3-latków
  środa 15.30 - 16.00
  czwartek 15.30 - 16.00
 • p. Iwona Gapska - wychowawca grupy 4-latków
  wtorek 13.00 - 14.00
 • p. Elżbieta Śmigielska - wychowawca grupy 5-latków
  czwartek 12.00 - 13.00
 • p. Radosława Czynszak - wychowawca grupy 6-latków
  pątek 13.30 - 14.30