OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ORAZ GODZINY PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ NALEŻY UISZCZAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NA PONIŻSZY NR KONTA:

84 9549 0001 0003 1958 2000 0001

PROSIMY O DOKONYWANIE OSOBNYCH PRZELEWÓW ZA WYŻYWIENIE I ZA GODZINY PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

LUB

JEDNEGO PRZELEWU, ALE Z OPISEM PODZIAŁU KWOT ZA WYŻYWNIENIE I ZA GODZINY PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ.