ROK SZKOLNY 2021/2022

Pracownicy pedagogiczni:

mgr Sylwia Łąkowska – dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Pińska – nauczyciel kontraktowy

mgr Iwona Gapska – nauczyciel mianowany

mgr Elżbieta Śmigielska – nauczyciel mianowany

mgr Radosława Czynszak – nauczyciel kontraktowy

mgr Marlena Mikołajczak - nauczyciel stażysta

mgr Magdalena Kapelińska - nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Śliwiak – logopeda, nauczyciel kontraktowy

mgr Iwona Adrian – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Piernik - nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Okunowska - nauczyciel mianowany, nauczyciel języka angielskiego

mgr Żaneta Nawrocka - nauczyciel dyplomowany

Zajęcia dodatkowe prowadzą:

mgr Żaneta Nawrocka – nauczyciel katecheta

mgr Anna Piernik - nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Pracownicy obsługi:

p. Wioletta Nowak – pomoc nauczyciela

p. Wioletta Kujawa – pomoc nauczyciela

p. Joanna Głodek – pomoc nauczyciela

p. Elżbieta Ludwicka – pomoc nauczyciela

p. Danuta Lipska – pomoc kuchenna

p. Sylwia Górska - woźna

p. Daria Lewandowska – sekretarz przedszkola