SPEKTAKL TEATRALNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

DRODZY RODZICE!

W DNIU 19 MAJA OK. GODZ. 930
ODBĘDZIE SIĘ SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI PT.
„PIMPUŚ SADEŁKOW KRAINIE WITAMINEK”.

KOSZT SPEKTAKLU ZOSTANIE POKRYTY
Z WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW.