Pogrążeni w żałobie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Ś.P. dr Marka Szuszmana – Wójta Gminy Radziejów.
Był inicjatorem założenia naszego przedszkola oraz wielkim przyjacielem dzieci. Aktywnie uczestniczył w życiu społeczności przedszkolnej, potrafił słuchać i okazać wsparcie zawsze wtedy, kiedy tego potrzebowaliśmy.
Jego odejście jest dla nas nieodżałowaną stratą, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Społeczność Przedszkola Gminnego w Skibinie